PF 2023

15. december 2022

Dovoľte nám, aby sme Vám touto cestou poďakovali za spoluprácu v tomto roku a popriali Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastné vykročenie do roku 2023.

Pre Severochemu je rok 2023 zároveň rokom 70. výročia založenia družstva.