FAQ

Aký je rozdiel medzi PE-PO pevným podpaľovačom vo fólii a v škatuľke?

Verzia v škatuľke obsahuje kvalitnejšiu (čistejšiu) horľavinu. Aj vďaka tomu je táto verzia certifikovaná pre grilovanie (certifikácia DIN EN 1860-3). Verzia vo fólie je vhodnejšia pre podpaľovanie v kachliach, krboch a ohniskách.

Je klasický pevný podpaľovač vo fólii rovnaký ako pevný lieh a môžem ho tak použiť do liehového variča?

Klasický PE-PO pevný podpaľovač (vo fólii) obsahuje horľavinu na báze petroleja, naproti tomu kocky určené pre použitie v liehových varičoch obsahujú lieh. Petrolejová horľavina pri tomto použití značne čadí, a preto sa odporúča - okrem veľkého očadenia nádoby hrozí aj vniknutie spalín do jedla a tieto spaliny sú škodlivejšie ako pri liehu. Preto, pokiaľ sa PE-PO pevný podpaľovač používa napr. pri grilovaní, vyžaduje sa, aby pred položením jedla na gril bol už podpaľovač úplne vyhorený alebo z ohniska odstránený.

Je vhodné pre zapálenie ohňa použiť benzín, prípadne lieh?

Použitie benzínu, liehu a podobných látok je v tomto prípade veľmi nebezpečné. Na podpaľovanie teda používajte vždy podpaľovače na to určené. K dispozícii je teraz veľký výber - pevné, tekuté, gélové, drevené. Niektoré majú dokonca certifikáciu pre použitie pri grilovaní.

Ako vlastne váš „PE-PO kominíček“ funguje? Ako odstraňuje sadze??

Ide o prípravok k odstraňovaniu sadzí z komínov a dymovodov, ktorý zlepšuje hospodárnosť prevádzky kachlí aj kotlov a pôsobí preventívne proti vzniku požiarov spôsobených vznietením sadzí v dymovodoch. Podstatou čistenia je katalytická reakcia, pri ktorej dochádza k redukcii, vysúšaniu a narušeniu vrstiev usadených sadzí. Pri malej vrstve a mastnote sa sadze uvoľnia, pri väčšej vrstve alebo mastnote je potrebné čistenie zopakovať, prípadne potom vyčistiť mechanicky (mechanické čistenie je ale v tomto prípade jednoduchšie ako aplikácia bez čističa). Preto sa aj odporúča aplikovať čistič pravidelne, aby vždy pôsobil na malej vrstve sadzí a efekt bol čo najväčší. Odporúčame pri menšej intenzite kúrenia použiť 1x mesačne, pri väčšej 2x mesačne.

Efekt čistenia pri tomto čističa závisí od mnohých premenných:

  • množstvo (vrstva) sadzí a jej vek
  • mastnota sadzí
  • konštrukcia a materiál kachlí a dymovodu
  • intenzita roztopení a rozohriatia kachlí/dymovodu/ dymovodu pri aplikácii čističa
  • kvalita paliva atď.

Môžete mi pri použití výrobok „PE-PO kominíček“ poškodiť vložku komína z nehrdzavejúcej ocele?

Bohužiaľ, nemôžeme zaručiť, že v žiadnom prípade náš výrobok „PE-PO kominíček“ nepoškodzuje vložku komínov z nehrdzavejúcej ocele. Toto je potrebné konzultovať priamo s dodávateľom vložky a uistiť sa u neho, že použitím „kominíčka“ neprídete o záruku na vložku. Niektorí výrobcovia vložiek totiž takéto chemické prípravky neodporúčajú (chránia sa tak proti prípadnému poškodeniu, aj keď zatiaľ o žiadnom konkrétnom prípade poškodenia nevieme).

Prečo nevyrábate PE-PO tekutý podpaľovač aj vo väčšom balení než 1 l?

Výroba takýchto tekutých podpaľovačov (a to isté platí napr. aj pre čistý lampový olej) je legislatívne obmedzená práve na 1 l, väčšie objemy sa nesmú predávať koncovým zákazníkom. Toto ale nemusí platiť pre tekuté podpaľovače na báze inej horľaviny.

Prečo značku PE-PO, ktorá je skratkou pre PEvný POdpaľovač, používate aj pre tekuté, gélové, drevené a iné výrobky?

Značka PE-PO skutočne vznikla ako skratka názvu PEvný POdpaľovač. To bolo v roku 1964, keď v sortimente žiadny iný podpaľovač nebol. Značka sa ujala a bola a dodnes stále je synonymom pre podpaľovanie. Postupne do sortimentu pribúdali ďalšie podobné výrobky (tekutý podpaľovač, lampové oleje...) a vďaka veľkej známosti značky PE-PO sa toto označenie začalo používať aj pre tieto ďalšie výrobky. Dnes už máme pod touto obchodnou značkou viac jak 30 rôznych výrobkov. Značka PE-PO je vo svojej oblasti jednotkou na trhu ČR, SR a Maďarska.

Koľko percentuálny je váš Lieh technický (koľko obsahuje etanolu)?

Náš Lieh technický obsahuje 96,3 hmotnostných % etanolu.

Predtým som od vás kupoval syntetický lieh, dnes predávate iba technický lieh. Všimol som si aj iný zápach. Je v tom rozdiel?

V podstate ide o rovnaký produkt, iba sa okolo roku 2009 zmenil názov. V priebehu rokov sa presné zloženie tohoto liehu mierne mení, pretože sa mení legislatívou predpísané denaturovanie. Na bežné používanie to nemá žiadny vplyv. Pokiaľ ide o denaturáciu liehu, je vždy predpísaná colnou správou a je záväzná, napriek tomu sa používa viac druhov denaturácií. Takto denaturovaný lieh potom predávame, sami do neho nič ďalšieho nepridávame.

Aký je stručne rozdiel medzi riedidlami S 6001, S 6005 a S 6006? Zloženie, dĺžka schnutia...?

Z hľadiska použitia sa 6001 a 6005 odporúčajú pre syntetické farby, 6006 pre syntetické a olejové farby. 6001 zaschne (odparuje sa) najrýchlejšie, 6006 najpomalšie. Preto je 6001 vhodné na striekanie, 6005 na striekanie a máčanie, 6006 na nanášanie štetcom. Zloženie: 6001 a 6006 - hlavná zložka je lakový benzín. 6005 - hlavnou zložkou je xylén.

Aký je rozdiel v používaní technického benzínu a benzínového čističa technického? Prečo je v návode na použitie upozornenie: „Nepoužívať do benzínových varičov a lámp!“ Čo sa tam má teda používať?

Benzínový čistič technický obsahuje naproti klasickému technickému benzínu navyše cca 30-40% toluénu - výrobok je tým pádom lacnejší, ale zachováva si pritom pre bežné domáce použitie dobré čistiace a odmašťovacie vlastnosti (pre použitie vo výrobných procesoch, kde sú často nároky na zloženie náročnejšie, je ale potrebné použitie tohto výrobku najskôr vyskúšať). Odporúčanie nepoužívať náš technický benzín do benzínových varičov je z bezpečnostného dôvodu (nie funkčného - varič bude fungovať bez problémov). Použitá frakcia v benzíne môže pri neopatrnom alebo neodbornom použití v týchto prípadoch spôsobiť „vyšľahnutie“ pri zapaľovaní, a tak ohrozí používateľa. Z tohto dôvodu náš technický benzín dôrazne neodporúčame pre vyššie uvedené použitie. Do benzínového variča použite taký výrobok, kde je toto použitie uvedené.

Riedidlo S 6006 a S 6006 Bezaromatik - aký je rozdiel medzi týmito dvomi?

Rozdiel medzi riedidlom S 6006 a S 6006 Bezaromatik je hlavne v zložení, keď riedidlo S 6006 Bezaromatik neobsahuje látky aromatického charakteru, teda na báze benzénu a jeho derivátoch. S 6006 Bezaromatik sa používa tam, kde to príslušný výrobca farieb vyžaduje alebo je z iných dôvodov potrebné použiť riedidlo bez aróm.

Prečo je čistič na sklo IRON Active Premium účinnejší ako obyčajný IRON?

IRON Active Premium naproti klasickému IRONu obsahuje podstatne väčšie množstvo liehu (približne 50 % v porovnaní s 18 %) a navyše má ďalšie účinné látky, ktoré čistiaci efekt ďalej zlepšujú.