Privátne značky

Severochema ponúka svojim zákazníkom výrobu produktov aj pod ich privátnymi značkami. Zákazník má možnosť použiť vlastný dizajn obalu alebo mu zabezpečíme vytvorenie požadovanej grafiky. Umožňujeme výrobu podľa našej štandardnej produkcie alebo na základe receptúr dodaných zákazníkom. Tiež zabezpečujeme prípadný vývoj nových výrobkov podľa špecifických potrieb zákazníka. Balenie, doprava, dokumentácia atď. sa vykonávajú podľa požiadaviek klienta.
Všetky výrobky sú v súlade s príslušnou legislatívou Českej republiky, prípadne aj krajín exportu.

Severochema zabezpečuje výrobu pod privátnymi značkami klientov u viac ako 100 produktov.

priv-0.jpeg

Máte záujem o výrobu produktov pod privátnou značkou? Kontaktujte nás

Regionálny manažér pre váš región v ČR